My Profile Photo

Tworzymy przestrzeń, która umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń, rozwijanie kompetencji technologicznych, a także rozwój własnych projektów.

codeme
botland
horde-technology

SĄ DWA TYPY CZŁONKOSTWA

Hacker — osoba korzystająca z Hackerspace’u i dostępnej infrastruktury. Hacker może używać zarówno przestrzeni, jak i infrastruktury HS, włączając w to dostęp do zamkniętej części z wyposażonym warsztatem, przestrzenią coworkingową, kluczem do lokalu oraz dostępem do zamkniętych kanałów na Slacku.

Członek rady — Hacker, który jest zaangażowany w działalność Hackerspace’u. Należy on do Rady HS'u i ma głos w decyzjach na zgromadzeniu.

ZASADY UZYSKANIA CZŁONKOSTWA

Aby uzyskać status Hackera wymagane jest:

  • uiszczenie składki ustalonej w regulaminie
  • potwierdzenie tożsamości
  • uzyskanie poparcia 3 Hackerów, w tym 2 członków rady

Po upływie trzech miesięcy okresu próbnego, gdy kandydat płaci składki, przestrzega regulaminu, jest akceptowany przez społeczność i czuje się jej częścią, członkostwo zostaje poddane głosowaniu Rady a po jego pozytywnym wyniku kandydat staje się pełnoprawnym Hackerem.

Hacker, który aktywnie uczestniczył w działalności organizacyjnej Hackerspace przez pół roku, może ubiegać się o członkostwo w Radzie. Jego kandydatura zostaje poddana głosowaniu przez Radę HS’u. Do przyjęcia kandydata wymagane jest kworum równe 60% wszystkich członków Rady i zgoda bezwzględnej większości w głosowaniu. W przypadku nie uzyskania tej większości, okres próbny zostaje przedłużony.

Nicki członków rady na slacku: @amadeusz, @jakub, @upgrade, @laracroft, @mroz, @marcin, @jogurt, @rrr, @szymonk, @wojtek

UTRATA CZŁONKOSTWA

Osoba może utracić status Hackera lub członka Rady na drodze głosowania przez Radę HS’u. Do usunięcia osoby z Rady wymagane jest kworum w wysokości 60% członków i bezwzględna większość w głosowaniu.

DOSTĘP DO SLACKA

Nasz Slack używany jest przez lokalną społeczność IT i nie tylko do tworzenia kanałów na których dzielimy się wiedzą i sobie pomagamy. Prowadzimy tam też wewnętrzną komunikację członków na zamkniętych kanałach.

W celu uzyskania dostępu do kanału Slack prosimy o wysłanie maila na kontakt@hs3.pl

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I DOTACJE

Składki opłacane przez członków HS przeznaczane są w pierwszej kolejności na bieżące opłaty związane w utrzymaniem lokalu. Nadmiar gotówki przeznaczamy na utworzenie trzymiesięcznej rezerwy finansowej na bieżące utrzymanie. Po zapewnieniu sobie powyższej rezerwy nadmiar środków przeznaczany jest na zakup sprzętu, podzespołów, narzędzi itp.

Drugą formą wspierania HS jest przekazywanie środków na konkretne cele, takie jak budowa drukarki 3d, zakup rzutnika, zakup ciastek i napojów, zakup zdrowego jedzenia i przekąsek, budżet na hardware, warsztaty, budżet na serwerownie/VPS'a, organizację Hackerspace Game Jam lub na zakup książek do biblioteki.

W wyjątkowych przypadkach, wymaganie opłacania składek może zostać zniesione za szczególne zasługi dla HS’u.

PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW

PATRONITE

https://patronite.pl/hs3

PRZELEW

Tytuł: Na cele statutowe - HS
Konto: PL 39 1140 2004 0000 3302 7648 8799
Kto: Fundacja CODE:ME
Adres: ul.Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk

avena
kjgroup
vrec
VR
arbuz
roboty