finanse

bilans miesięczny

miesięczny przychód, wydatki i bilans oszczędności

przepływ pieniężny

stan na 2020-05

najedź na węzeł żeby wyświetlić wartość