Żeton

feature-image

Aplikacja wspierająca dzieci z wyzwaniami takimi jak: autyzm w tym zespół aspergera, zachowania opozycjno-buntownicze, ADHD i inne.

Autorzy: Leszek Miotk, Magdalena “makneta” Rosłaniec, Paweł “Web-ski” Nieczuja-Ostrowski, Sandra Kuczyńska

Zobacz stronę oficjalną Projektu Żeton.